ZPiT KURPIE

Historia Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie" sięga roku 1966, kiedy to z inicjatywy skrzypka Henryka Ćwintala przy Domu Kultury Zakładów Celulozowo - Papierniczych powstała grupa taneczna.
Członkowie zespołu w większości pochodzili ze wsi i terenów rozsianych na terenie Puszczy Zielonej. Z domów rodzinnych wynieśli zapamiętane melodie, tańce i przyśpiewki. W trakcie wielu występów pokazywali autentyczny folklor kurpiowski, tańcząc i śpiewając spontanicznie, jak na weselach, chrzcinach, wiejskich zabawach bywało.
Kolejnym szefem zespołu był akordeonista Witold Krukowski, zaś ulubieńcami publiczności i podporą zespołu byli: solistka o wyjątkowych walorach głosowych Maria Michalska, znakomity gawędziarz Józef Warych, zapalony zbieracz pamiątek kurpiowskich Henryk Ciszewski, Ignacy Mielnicki, który przez ponad 20 lat przygrywał na własnoręcznie wykonanej harmonii pedałowej. W 1978 roku Zespół nagrał płytę analogową z najciekawszymi pieśniami i przyśpiewkami z repertuaru.
W 1983 roku do Zespołu zawitała Danuta Deptuła i ona objęła kierownictwo artystyczne, a Witold Krukowski kierownictwo muzyczne. Wraz ze zmianami kierownictwa, zmieniali się członkowie zespołu i jego formuła.
Obok folkloru Puszczy Zielonej i Białej pojawiły się tańce i śpiewy z innych regionów Polski: lubelskiego, łowickiego i rzeszowskiego. Z czasem wzbogacono występy o suitę warmińską i tańce narodowe. Taki program podobał się publiczności w całym kraju. Niewątpliwą atrakcją stały się coraz częstsze wyjazdy zagraniczne. Zespół kilkakrotnie gościł u naszych wschodnich i południowych sąsiadów. Był również dwukrotnie w Bułgarii oraz dwukrotnie we Włoszech, gdzie największym i niezapomnianym przeżyciem była audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II.
We wrześniu 1986 r. Zespół spotkała miła niespodzianka - dar od Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" - autokar przekazany osobiście przez panią Mirę Zimińską-Sygietyńską.
W grudniu 1993 r. kierownictwo zespołu objęło małżeństwo: Małgorzata i Jacek Wójcik, którzy poznali się, tańczyli i śpiewali w "Kurpiach" przez ponad 10 lat. Utworzyli nowe grupy, głównie dziecięce. Szacuje się, że do dziś przez „Kurpie” przewinęło się około 3000 osób. Do roku 1997 jego członkami byli ludzie dorośli.

 

Obecnie zespół liczy 80 osób. Działają 3 grupy wiekowe, w tym dziecięca i młodzieżowa oraz kapela i grupa wokalna. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym zespołu jest Jacek Wójcik, kierownikiem muzycznym Kamil Fluks, instruktorem wokalnym Agnieszka Majewska.
Od 2000 roku członkowie Zespołu biorą udział w turniejach tańców polskich w formie towarzyskiej zdobywając tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

 

R e p e r t u a r :
Suita kurpiowska Puszczy Zielonej - tańce: fafur, olender, okrąglak, stara baba, polka trzęsionka, żuraw, wyrwas kurpiowski, gołąbek i najszybszy powolniak.
Widowisko taneczne „Kurpsiowskie Jercowanie” - gry i zabawy dziecięce z regionu kurpiowskiego.
Suita lubelska - cygan, polka podlaska, mach, osa, walczyk lubelski, oberek lubelski.
Suita rzeszowska - sztajer, polka bez nogę, polka z kropką, polka uginana, polka kucana, polka przeworska, polka zmieniana, krzyżok, polka dzwon, wolny.
Suita łowicka - chodzony, klapok, trzęsionka, kujawiak, oberek.
Suita warmińska - szot, biwat obchodny, pofajdok, polka hasana, polka z kniksem, rozpuszczak.
Tańce narodowe - polonez, kujawiak, oberek, mazur.
W koncertach Zespół prezentuje również suity tylko śpiewane np.: suita Puszczy Białej, suita kołbielska, wiązanka piosenek rzeszowskich i lubelskich.

 

Dni i godziny zajęć:

wtorek     godz. 16.30 - 22

czwartek  godz. 16.30 - 22

 

do pobrania:

- regulamin, cennik, karta uczestnika

 

Ostrołęckie Centrum Kultury bierze udział w realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury programie  EtnoPolska 2019, którego  celem  jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
W roku 2019  ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w wysokości  34000 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca KURPIE i Zespołu Tańca Ludowego OSTROŁĘKA zakupiono 20 par butów do tańca damskich, 40 par butów do tańca męskich oraz 30 bluzek ludowych damskich i 30 koszul ludowych męskich.

ZPiT KURPIE

01 02 03
© 2023 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam