DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy REJS istnieje od 1992 roku. Skupia bardzo aktywną grupę miłośników ambitnego kina.
Istotną funkcją Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” jest popularyzacja współczesnego kina polskiego. Od początku swojej działalności w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Rejs” odbywały się projekcie filmów polskich z udziałem ich twórców: Magdalena Piekorz, Robert Gliński, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Zanussi, Konrad Szołajski, Feliks Falk, Piotr Łazarkiewicz, Teresa Kotlarczyk, Jan Hryniak, Maria Kaniewska, Andrzej Domalik.
Ważne miejsce w działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” odgrywa popularyzacja filmu dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej szkoły dokumentu. W ramach tej działalności odbyły się ważne i cenione przez publiczność przeglądy autorskie filmów takich twórców jak: Kazimierza Karabasza, Krzysztofa Kieślowskiego, Marka Piwowskiego, Marcela Łozińskiego, Jacka Bławuta, Andrzeja Titkowa, Pawła Łozińskiego, Mariusza Malca, Kingi Dębskiej, Ewy Borzęckiej.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs” był także miejscem spotkań z popularnymi aktorami polskimi. Z ostrołęcką publicznością spotkali się m.in.: Mariusz Bonaszewski, Rafał Królikowski, Danuta Stenka, Adam Kamień, Krzysztof Majchrzak, Jerzy Fedorowicz, Zbigniew Buczkowski, Marian Dziędziel, Cezary Pazura, Henryk Machalica, Ewa Telega, Andrzej Seweryn.
W Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Rejs” równie ważną rolę jak projekcja pełni prelekcja i dyskusja po filmie. W roli prelegentów i moderatorów dyskusji występowali krytycy filmowi i filmoznawcy: prof. Jerzy Szyłak, prof. Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Tomasz Lengren z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy w najważniejszych polskich pismach i także wykładowca łódzkiej szkoły filmowej, Leon Bukowiecki, Ewa Mazierska, Jerzy Uszyński, Wojciech Kałużyński, autor książek i recenzji filmowych, Magdalena Dorobińska, doktorantka z UW.
Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” w Ostrołęce nie ograniczała się wyłącznie do organizowania prelekcji, projekcji i dyskusji. Od samego początku organizowano też szereg przedsięwzięć towarzyszących, które miały na celu zaznajomienie widzów z najnowszymi trendami w sztuce filmowej lub prezentowaniu szczególnie ważnych dla rozwoju X Muzy filmów. W trakcie niemal dwudziestopięcioletniej działalności klubu zorganizowano m.in.:
- przegląd filmowy Repliki VI Międzynarodowych Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy”, odbywającego się w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie; podczas przeglądu, który odbywał się w sezonie 2004/2005 zaprezentowano najwartościowsze filmy dokumentalne z całego świata, których tematyka dotyczyła problemów transgranicznych rozumianych w szerokim kontekście kulturowym;
- przegląd filmów kina europejskiego finansowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
- objazdowy festiwal filmowy „Filmostrada”,
oraz wiele przeglądów tematycznych, których punktem centralnym była postać reżysera lub aktora.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs” w Ostrołęce zaangażowany był także w działalność popularyzującą wiedzę specjalistyczną o filmie. W ramach współpracy Klubu z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce i Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Warszawie zorganizowane zostały cztery konferencje naukowe poświęcone problematyce filmowej. W 2003 r. odbyła się ogólnopolska konferencja filmoznawcza „Możliwości percepcji filmu przez dzieci i młodzież”, której kierownikiem naukowym była prof. dr hab. Alicja Jaśmin z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Kolejna konferencja została zorganizowana w 2005 r. i poświęcona była filmowym tematom Pedro Almodóvara. Zagadnieniu pracy poświęcona była konferencja zorganizowana w 2006 roku, podczas której jej uczestnicy obejrzeli kilka filmów dokumentalnych nagrodzonych na Międzynarodowym Festiwalu „Godność i Praca” w Gdańsku. Zaprezentowano m.in. film Tadeusza Arciucha „Człowiek z antykwariatu” i kontrowersyjny obraz łotewski „Eks Amen S” w reż. Inese Klary.
Ostatnią konferencją, którą współorganizował Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs” w Ostrołęce była konferencja naukowa pn. „Nieuniknione związki międzykulturowe: Polska – Rosja – Ukraina”. Konferencja odbyła się w 2007 roku. Publiczność miała okazję obejrzeć dwa filmy dokumentalne: „Dusza słowiańska w bezdusznych czasach” w reżyserii Tomasza Lengrena i obsypane nagrodami na wielu międzynarodowych festiwalach „Nasiona” w reżyserii Wojciecha Kasperskiego.

 

DKF prowadzi Barbara Cichoń


Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
zobacz program DKF na najbliższy okres
 

© 2023 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam