info

Ostrołęckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Miasta Ostrołęki. Istnieje od 1 stycznia 2001 roku. Zostało powołane uchwałą Nr 265/XXVI/2000 podjętą w dniu 27 października 2000 roku na Sesji Rady Miejskiej w Ostrołęce. Uchwała łączyła trzy samodzielne jednostki prowadzące działalność kulturalną tj. Ostrołęcki Ośrodek Kultury, Galerię „Ostrołęka” oraz Ostrołęcki Dom Kultury, który do roku 1999 był Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Wojciechowicach (dzielnicy miasta). Nowopowstała instytucja jeszcze ponad rok funkcjonowała w siedzibie dawnego WOK-u. W maju 2002 roku Ostrołęckie Centrum Kultury przeniosło się do obecnego obiektu przy ulicy Inwalidów Wojennych 23.

 

W siedzibie głównej OCK przy ul. Inwalidów Wojennych 23 znajduje się:

  • Dyrekcja
  • Sekretariat
  • Dział administracji
  • Księgowość
  • Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej - zajmują się tu rozsyłaniem informacji o tym co było i o tym co będzie, reklamą i promocją imprez. Drukują plakaty, ulotki, afisze, programy, katalogi i foldery. Wydają miesięczny Informator Kulturalny "Bywalec", który co miesiąc w ilości 3 tys. egzemplarzy można znaleźć w całym mieście. Pod opieką działu pracują cztery największe zespoły taneczne: Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Pieśni i Tańca KURPIE, Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA i Zespół Tańca Współczesnego DE-EM. Częścią działu jest impresariat, który organizuje spektakle teatralne dla dzieci w ramach akcji "Godziny dla rodziny", koncerty i spektakle w ramach akcji "Nastroje we dwoje", koncerty Filharmonii Narodowej, plenerowe imprezy masowe a także imprezy rozrywkowe na zlecenie. Dział zajmuje się pracą środowiskową i w jego strukturze znajdują się Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Kultownia w Wojciechowicach. Bardzo ważnymi wydarzeniami działu są Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA oraz Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne.
  • Kino Jantar
© 2023 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam