info o Galerii Ostrołęka

Galeria powstała w 1986 roku z inicjatywy Marii i Leszka Sokollów. Kierownikiem artystycznym Galerii od początku jej działalności był Leszek Sokoll. Początkowo prezentowano głównie dokumentację wideo z wydarzeń artystycznych w kraju oraz organizowano m.in. cykl prezentacji artystów z kręgu „nowych dzikich”, jak również wystawy w Moskwie, Kałudze i Amsterdamie.
W 1991 roku Galeria otrzymała nową siedzibę – trzypiętrową kamienicę w sąsiedztwie ratusza, na starym mieście, którą zajmuje do chwili obecnej. Na parterze organizowano wówczas głównie wystawy malarstwa i rzeźby, a na I piętrze pokazywano fotografię i grafikę. W galerii prezentowali swoje prace m. in.: Władysław Hasior, Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Starowieyski, Andrzej Strumiłło, Józef Szajna.
Z początkiem 2001 roku Galeria została włączona w nowo powstałą strukturę Ostrołęckiego Centrum Kultury – program działania nie uległ jednak zmianie. Wystawy: rysunków Zdzisława Beksińskiego czy Franciszka Starowieyskiego, grafik Salvadora Dali czy Marca Chagalla, fotografii Edwarda Hartwiga czy Krzysztofa Gierałtowskiego przyciągały do galerii tłumy zwiedzających.
W salach wystawowych prezentowano również prace artystów zagranicznych m.in.: z Litwy, Niemiec, Szwecji, Białorusi i Francji. W 2011 roku ogromnym powodzeniem cieszyła się niezmiernie kolorowa i apetyczna wystawa artystki z Lyonu „Les bonbons de Sylvie Margot”, którą ostrołęczanie obejrzeli pierwsi w Polsce.
Galeria organizuje także przeglądy prac plastycznych miejscowych twórców, początkowo coroczne, od kilku lat przyjęły one formę biennale. Od 2007 roku, włączając się w organizowaną również w naszym mieście „Noc muzeów” oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wystawy w przestrzeni miejskiej, organizowane są na placu przed Galerią wystawy plenerowe fotografii wielkoformatowej. W przestrzeni miejskiej pokazywaliśmy wystawy plenerowe wypożyczone m.in. „My walk” - Tomasza Gudzowatego, „Ostatnie takie miejsca na ziemi” National Geographic, „Uśmiech świata” - Elżbiety Dzikowskiej, jak również przygotowane całkowicie przez galerię – „InQbator ulicy fotograficznie” (wystawa zbiorowa) czy „Pielgrzym” - Mariana Zubrzyckiego.
Dzięki współpracy z innymi galeriami powstawały wystawy problemowe wzbogacane o akcje edukacyjne i warsztaty. Przykładem tego, przez dziewięć lat, były coroczne wystawy „Festiwalu Sztuki 3m – materiał, medium, metafora”, których pomysłodawcą i kuratorem od początku był Leszek Sokoll. Wspomniany projekt realizowany był dzięki Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki (obecnie MIK). W ramach tej współpracy organizowane były również wystawy: Międzynarodowy Przegląd Form Złotniczych (Legnica) czy Międzynarodowy Festiwal Performance w Kontekście Sztuki – Różnice.
Od połowy 2008 roku kierownikiem Galerii jest Zenon Kowalczyk – absolwent warszawskiej ASP, zajmujący się głównie projektowaniem graficznym.
Aktualnie w Galerii na etatach merytorycznych, oprócz kierownika, pracują trzy osoby:
Jolanta Góralska – główny specjalista ds. fotografii i organizacji wystaw,
Iwona Kowalczyk – główny instruktor plastyki,
Irena Łoniewska – główny instruktor plastyki.

Galeria programowo równolegle z wystawiennictwem prowadzi działalność edukacyjną. W pierwszych latach program pracowni plastycznych dla dzieci i młodzieży w całości nawiązywał do prezentowanych kolekcji. Z czasem ograniczyło się to do wyselekcjonowanych grup lub okazjonalnych pokazów. Cyklicznie organizowane były kursy specjalne: mozaiki, witrażu, patchworku, ceramiki i tkactwa. W czasie wakacji organizowana była Letnia Akademia Sztuki (grafiki, rzeźby, ceramiki) z codziennymi warsztatami i plenerami.
Do dziś istnieją pracownie o różnym poziomie zaangażowania technicznego i merytorycznego: technik fotograficznych (m in. „guma”), batiku, malarstwa i rysunku, technik dekoratorskich (np.decoupage) oraz ogólnoplastyczna.
Od 2008 roku organizowany jest Kurpiowski Plener Malarsko-Literacki. W plenerze uczestniczą członkowie ostrołęckiego środowiska plastyków i literatów a także zaproszeni goście.
Październik - to już od wielu lat święto fotografii w mieście. W tym miesiącu organizowany jest, przy znacznym współudziale Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, „Ostrołęcki Festiwal Fotografii”. Przez cały miesiąc, nie tylko w salach wystawowych Galerii, ale również w wielu innych miejscach na terenie miasta, organizowane są wystawy fotografii, spotkania z autorami, projekcje filmów i warsztaty. W 2009 roku w ramach festiwalu, w nieistniejącym już dziś budynku starego Kina Jantar, otwarta została „Galeria Bezdomna”- projekt realizowany od lat w wielu miastach, którego pomysłodawcami są znani fotografowie: Tomek Sikora i Andrzej Świetlik.
W latach 2011 – 12 realizowany był projekt „Mała Akademia Fotografii”. To metoda pracy artystyczno-pedagogicznej z dziećmi ze szkół podstawowych, której głównymi celami były: socjoterapia poprzez sztukę, skierowana do dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego. Projekt zakończył się wystawą prac uczestników, której towarzyszył katalog wystawy.
Galeria Ostrołęka od 2010 roku jest także siedzibą, wspomnianego wcześniej, Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

Galeria Ostrołęka, pl. gen. J.Bema 14, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 7643954, fax. 29 7644864
e-mail: galeriaostroleka@wp.pl

 

O Galerii Ostrołęka

Galeria Ostrołęka Salvador Dali w Galerii Potęga wyobraźni Marc Chagall - grafiki Rafał Strent - grafiki Franciszek Starowieyski - rysunki cukierki Sylvie Margot Festiwal Sztuki - papier plener - Lipniki plener - Wydmusy National Geographic Uśmiech Świata fotografie Edwarda Hartwiga OFF - Galeria Bezdomna Letnia Akademia Sztuki kurs ceramiki
© 2023 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam