Wynajem sal i sprzętu

Cennik obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Ostrołęckie Centrum Kultury w swoich placówkach dysponuje pięknymi salami: salą widowiskowo-kinową,

salą kameralną, salą wystaw w Galerii Ostrołęka, salą w Klubie Oczko.

Cennik wynajmu sal:

WYNAJĘCIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ I USŁUGI DODATKOWE
/UL.INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
* sala widowiskowo-kinowa /ceny za 1 imprezę/:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych 1000 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci 600 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje:
- w godz. 8ºº- 15ºº 800 zł
- w godz. 15ºº- 22ºº 1400 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe,fundacje, stowarzyszenia

i inne organizacje:
- w godz. 8ºº- 15ºº 400 zł
- w godz. 15ºº- 22ºº 700 zł
* wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- nagłośnienie koncertowe:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych 1000 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci 500 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje 700 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje 300 zł
- nagłośnienie konferencyjne:
- spotkania, narady, konferencje, promocje 400 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje 300 zł
* oświetlenie sceny /ceny za 1 imprezę/:
- podstawowe, bez zmiany ustawień bezpłatnie
- pełne, wymagające zmiany ustawień 600 zł

Powyższy cennik obejmuje świadczenie wymienionych usług w czasie do 4 godz.

/ w tym zawarty jest czas imprezy, próba oraz sprzątanie/.
W przypadku przekroczenia w/w czasu, za każdą następną rozpoczętą godzinę
należy doliczyć 50% stawki podstawowej.


WYNAJĘCIE SALI KLUBU „OCZKO” I USŁUGI DODATKOWE
/UL. SIKORSKIEGO 6/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz. 200 zł
każda następna 150 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie  placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./ 300 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./ 200 zł
*wynajęcie nagłośnienia:
- za imprezę, spotkanie itp./do 2 godz./ 200 zł

WYNAJĘCIE SALI WYSTAW GALERII „OSTROŁĘKA”
/PL.GEN.J.BEMA 14/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz. 300 zł
każda następna 150 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./ 300 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./ 200 zł


WYNAJĘCIE SALI KAMERALNEJ I USŁUGI DODATKOWE
/UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz. 300 zł
każda następna 150 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./ 200 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./ 300 zł
*wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- w celach komercyjnych: 800 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje 500 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje 200 zł


WYNAJĘCIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO POZA OBIEKTAMI OCK
*kompletny zestaw /koncerty i duże imprez plenerowe/:
- w celach komercyjnych: do 3 godz. 2000zł
każda następna 500 zł

- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje: do 5 godz. 1000 zł
*podstawowy zestaw /małe imprezy plenerowe, wiece, akademie szkolne, itp./:
- w celach komercyjnych: do 3 godz. 1000 zł
każda następna 500 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje: do 3 godz. 500 zł


STAŁA SCENA PLENEROWA PRZY DH „KUPIEC”
*wynajęcie sceny:
- w celach komercyjnych: do 3 godz. 500 zł
każda następna 200 zł

- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje bezpłatnie
- spotkania, wiece itp. : do 3 godz. 400 zł
każda następna 100 zł


Do wszystkich wymienionych cen usług należy doliczyć podatek VAT oraz ewentualne koszty transportu.
Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji jest podpisanie stosownej umowy.
Ceny wynajmów sal dotyczą udostępnienia pomieszczeń, bez dekoracji, aranżacji wnętrz, itp.


Zobacz sale OCK

© 2020 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam