Wynajem sal

 

C e n n i k   o b o w i ą z u j e   o d   1   w r z e ś n i a   2 0 1 6  :

 

Ostrołęckie Centrum Kultury w swoich placówkach dysponuje pięknymi salami: salą widowiskowo-kinową, salą kameralną, salą wystaw w Galerii Ostrołęka, salą w Klubie Oczko.

 

WYNAJĘCIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ I USŁUGI DODATKOWE /ul. INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
* sala widowiskowo-kinowa /ceny za 1 imprezę/:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych   800 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci         500 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje:
- w godz. 8ºº - 15ºº                                             600 zł
- w godz. 15ºº - 22ºº                                         1200 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje:
- w godz. 8ºº - 15ºº                                            300 zł
- w godz. 15ºº - 22ºº                                          600zł
* wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- nagłośnienie koncertowe:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych  800 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci        400 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje        500 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje                                                200 zł
- nagłośnienie konferencyjne:
- spotkania, narady, konferencje, promocje       300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje                                               200 zł
* oświetlenie sceny /ceny za 1 imprezę/:
- podstawowe, bez zmiany ustawień bezpłatnie
- pełne, wymagające zmiany ustawień              400 zł
* szatnia /ceny za 1 imprezę/:
- bez obsługi bezpłatnie
- z obsługą                                                         150 zł
Powyższy cennik obejmuje świadczenie wymienionych usług w czasie do 4 godz. /w tym zawarty jest czas imprezy, próba oraz sprzątanie/.
W przypadku przekroczenia w/w czasu, za każdą następną rozpoczętą godzinę należy doliczyć 50% stawki podstawowej.

 

 

WYNAJĘCIE SALI KLUBU „OCZKO” I USŁUGI DODATKOWE /ul. SIKORSKIEGO 6/
* wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych /do 2 godz./                180 zł
   każda następna                                               70 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./                         100 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./  150 zł
* wynajęcie nagłośnienia:
- za imprezę, spotkanie itp. /do 2 godz./           120 zł

 

WYNAJĘCIE SALI WYSTAW GALERII OSTROŁĘKA /pl. GEN.J.BEMA 14/
* wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych /do 2 godz./                150 zł
   każda następna                                                60 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./                           100 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./   120 zł

 

WYNAJĘCIE SALI KAMERALNEJ I USŁUGI DODATKOWE /ul. INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
* wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych /do 2 godz./                 250 zł
   każda następna                                              120 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./                           120 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./   200 zł
* wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- w celach komercyjnych:                                    500 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje       300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje                                               120 zł

 

WYNAJĘCIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO POZA OBIEKTAMI OCK
* kompletny zestaw /koncerty i duże imprez plenerowe/:
- w celach komercyjnych /do 3 godz./                1500 zł
   każda następna                                                300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 5 godz./                            600 zł
* podstawowy zestaw /małe imprezy plenerowe, wiece, akademie szkolne, itp./:
- w celach komercyjnych /do 3 godz./                  700 zł
  każda następna                                                100 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 3 godz./                            250 zł

Transport nagłośnienia poza granice miasta Ostrołęki płatny dodatkowo.

 

STAŁA SCENA PLENEROWA PRZY DH „KUPIEC”
* wynajęcie sceny:
- w celach komercyjnych /do 3 godz./                  300 zł
  każda następna                                                 100 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje bezpłatnie
- spotkania, wiece itp. /do 3 godz./                      250 zł
  każda następna                                                   50 zł


Do wszystkich wymienionych cen usług (poza plakatowaniem) należy doliczyć podatek VAT.

Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji jest podpisanie stosownej umowy.

Ceny wynajmu sal dotyczą udostępnienia pomieszczeń, bez dekoracji, aranżacji wnętrz, itp.
 

 

Zobacz sale OCK

© 2019 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam