67.OKR

67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
Finał turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzionego ze słowa
22 - 25 czerwca 2022 - Ostrołęka


K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y
dla uczestników, instruktorów, nauczycieli, opiekunów, obserwatorów


Biuro Organizacyjne pracować będzie:
– 22.06 (środa) w godz. 8.00 – 18.00; w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema, ul. Traugutta 1; tel. 609380855 i 693302997.


– 23-24.06 (czwartek i piątek) w godz. 8.00 – 22.00
– 25.06 (sobota) w godz. 8.00 – 14.00
w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 609380855, 693302997
tel. 29 7664 589 – sekretariat,


Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników – w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema, ul. Traugutta

Miejsce realizacji imprezy – Ostrołęckie Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23


RAMOWY PROGRAM
finału turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzione ze słowa:

 

22.06. (środa) – Przyjazdy uczestników do godz. 18.00
godz. 18:30 – wyjazd z Ostrołęki autokarami do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle i
Wieczór gospodarzy:
Kolacja
Losowanie kolejności prezentacji w koncertach I-IV

 

23.06. (czwartek)
godz. 9.00-12.00 Próba wykonawców I i II koncertu
godz. 9.00-12.00 Warsztaty
godz. 13.30-14.00 Otwarcie 67. OKR
godz.14.00 – 21.00 2 koncerty konkursowe

 

24.06. (piątek)
godz. 9.00-12.00 Próba wykonawców III i IV koncertu
godz. 9.00-12.00 Warsztaty
godz. 13.30-21.00 2 koncerty konkursowe

 

25.06. (sobota)
godz. 9.00 Podsumowanie konkursu, otwarte spotkanie z jurorami konkursu.
godz. 12.00 Koncert galowy, ogłoszenie wyników, zamknięcie finału
turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzione ze słowa.


Koncerty konkursowe odbywać się będą w sali kinowej nr 2, I piętro w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23

 


AKREDYTACJE:
Informujemy, że wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja w wysokości 200 zł od osoby. Wpłacić ją należy wyłącznie na konto:
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej
02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3,
Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530
przed rozpoczęciem spotkań finałowych.


Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą. Dodatkowe informacje: www.tkt.art.pl, tel.. 22 825 34 89; 603 85 22 69; e-mail: tkt@tkt.art.pl


Akredytacja wykonawcy w wysokości 200 zł obejmuje:
* noclegi - w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1 (od 22.06. do 25.06.2022r.), (pokoje 4-osobowe)
* wyżywienie – od kolacji 22.06.2022r. (środa - kolacja podczas losowania kolejności prezentacji) do obiadu 25.06.2022 r. (sobota) w stołówce Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1.

 

Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania.
Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Krupka tel. 609380855, i Aleksandra Kowalewska tel. 693302997.
Klub „OCZKO” OCK: e-mail oczko@ock-ostroleka.pl, tel. 29 764 21 71.

 

Udział instruktorów, nauczycieli, opiekunów, obserwatorów odbywa się na zasadach akredytacji
w wysokości 220 zł (płatna na konto OCK), która obejmuje:
* wyżywienie – 90 zł (od kolacji 22.06.2022r., środa - kolacja podczas losowania kolejności prezentacji) do obiadu 25.06.2022 r. (sobota) w stołówce Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1.
* noclegi - 90 zł. (od 22.06. do 25.06.2022r.), (pokoje 4-osobowe) w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1
* opłatę obowiązkową (40 zł).

 

W końcówce komunikatu zamieszczamy druk karty akredytacyjnej i oświadczenie tylko dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów, obserwatorów, którą należy przesłać do Klubu „OCZKO” Ostrołęckiego Centrum Kultury: fax – 29 764 21 71; e-mail oczko@ock-ostroleka.pl).

 

MAPKA przydatna uczestnikom podczas Finału 67. OKR do pobrania tutaj
KARTA AKREDYTACJI do pobrania tutaj
OŚWIADCZENIE -INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA/ RODZICA /OPIEKUNA/OBSERWATORA/ do pobrania tutaj


 

© 2022 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam