info o Galerii Ostrołęka

Galeria powstała w 1986 roku z inicjatywy małżeństwa Marii i Leszka Sokollów.
Jej pierwszą siedzibą było malutkie pomieszczenie sklepowe przy ul. Głowackiego, w którym rolę zaplecza pełniły dwie piwniczki. Do obiektów Galerii dołączono jednak wówczas także, położony nieopodal magazyn po mleczarni. Był zimny ale wielki. On to na wiele lat rozwiązywał sprawę przechowywania dzieł i przygotowania ekspozycji, a nawet, gdy właściciel sklepu upomniał się o lokal, przez kilkanaście miesięcy stanowił jedyne pomieszczenie placówki. Początkowo Galeria pokazywała głównie dokumentację wideo z wydarzeń artystycznych w kraju oraz organizowała m.in. cykl prezentacji artystów z kręgu „nowych dzikich”. Większe wystawy z oczywistych powodów prezentowali Sokollowie w Moskwie, Kałudze i Amsterdamie.
W 1991 roku Galeria otrzymała nową siedzibę - dwupiętrową kamienicę na Starym Mieście, którą zajmuje do dziś. Na parterze organizowano wówczas głównie wystawy malarstwa i rzeźby, a na I piętrze pokazywano fotografię i grafikę. Swoje prace prezentowali m. in.: Władysław Hasior, Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Starowieyski, Andrzej Strumiłło, Józef Szajna. Spotkania z twórcami wzbogacały małe koncerty i powoli ostrołęczanie przyzwyczaili się do bywania w tym urokliwym miejscu. Chcemy wierzyć, że wino na wernisażach nie miało z tym nic wspólnego. Stała się Galeria także centrum spotkań miejscowych twórców, którzy początkowo raz do roku a obecnie co dwa lata wystawiają swoje prace w Ostrołęckim przeglądzie Twórczości Plastycznej.
A potem przyszedł rok 2001 i Galeria została włączona w nowo powstałą strukturę Ostrołęckiego Centrum Kultury. Program działania nie uległ jednak zmianie. Wystawy: rysunków Zdzisława Beksińskiego czy Franciszka Starowieyskiego, grafik Salvadora Dali czy Marca Chagalla, fotografii Edwarda Hartwiga czy Krzysztofa Gierałtowskiego przyciągały do Galerii tłumy zwiedzających. W salach wystawowych prezentowano również prace artystów zagranicznych m.in.: z Litwy, Niemiec, Szwecji, Białorusi i Francji. W 2011 roku ogromnym powodzeniem cieszyła się kolorowa i apetyczna wystawa artystki z Lyonu „Les bonbons de Sylvie Margot”, którą ostrołęczanie obejrzeli jako pierwsi w Polsce.
Od kilku lat włączając się w „Noc muzeów” wychodzi Galeria poza swoje mury i na placu Bema organizuje wystawy plenerowe fotografii wielkoformatowej. Dorobiła się też Galeria własnych zbiorów. Najważniejszym jest pokaźna kolekcja polskiej wycinanki ludowej - owoc kilku Przeglądów Wycinanki Polskiej, zorganizowanych w latach 2004, 2005, 2006, 2007.
Współpraca z innymi galeriami sztuki przynosi w efekcie realizację wystaw problemowych wzbogacanych o akcje edukacyjne i warsztaty twórcze. Na szczególną uwagę zasługują coroczne wystawy „Festiwalu Sztuki” traktujące o materii jako formie wypowiedzi artystycznej. Był już papier, drewno, metal, kamień, ziemia. W ramach współpracy organizowane były również wystawy: Międzynarodowy Przegląd Form Złotniczych (Legnica) czy Międzynarodowy Festiwal Performance w Kontekście Sztuki – Różnice.
Równolegle z wystawiennictwem Galeria prowadzi działalność edukacyjną. Początkowo program pracowni plastycznych dla dzieci i młodzieży w całości nawiązywał do prezentowanych kolekcji. Z czasem ograniczyło się to do wyselekcjonowanych grup lub okazjonalnych pokazów. Cyklicznie organizowane były kursy specjalne: mozaiki, witrażu, patchworku, ceramiki i tkactwa. W czasie wakacji działała Letnia Akademia Sztuki (grafiki, rzeźby, ceramiki) z codziennymi warsztatami i plenerami.

Obecnie istnieją pracownie o różnym poziomie zaangażowania technicznego i merytorycznego: pracownia ogólnoplastyczna, pracownia malarstwa i rysunku, technik dekoratorskich (np.decoupage), pracownia batiku, pracownia technik fotograficznych (m in. „guma"). Prowadzone są także zajęcia plastyczne dla młodzieży, która przygotowuje się na studia artystyczne, takie jak architektura, projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz, pedagogiczne studia plastyczne.
Od 2008 roku Galeria Ostrołęka aktywnie uczestniczy w organizacji Kurpiowskiego Pleneru malarsko-literackiego. Plener skierowany jest do ostrołęckiego środowiska plastyków i literatów a także wzbogacany jest o zapraszanych gości. Jego kulminacją jest coroczna, grudniowa wystawa poplenerowa. Przełom września i października zarezerwowany jest dla Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. Przez cały miesiąc, nie tylko w salach wystawowych Galerii, ale również w wielu innych miejscach na terenie miasta, organizowane są wystawy fotografii, spotkania z autorami, projekcje filmów i warsztaty. W nieczynnym od 10 lat starym kinie, dwukrotnie otwierana była „Galeria Bezdomna”.
Od października 2011 roku w pracowni fotograficznej rozpoczęto realizację projektu „Mała Akademia Fotografii” kierowanego do dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Galeria Ostrołęka od początku 2010 roku jest także siedzibą Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

Kierownikiem Galerii jest Zenon Kowalczyk - mgr sztuki, absolwent warszawskiej ASP.

 

Galeria Ostrołęka, pl. gen. J.Bema 14, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 7643954, fax. 29 7644864
e-mail: galeriaostroleka@wp.pl

 

O Galerii Ostrołęka

Galeria Ostrołęka Salvador Dali w Galerii Potęga wyobraźni Marc Chagall - grafiki Rafał Strent - grafiki Franciszek Starowieyski - rysunki cukierki Sylvie Margot Festiwal Sztuki - papier plener - Lipniki plener - Wydmusy National Geographic Uśmiech Świata fotografie Edwarda Hartwiga OFF - Galeria Bezdomna Letnia Akademia Sztuki kurs ceramiki
© 2011 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam