Q - konkurs fotograficzny InQbator 2018 07 Września 2018

 

 

Konkurs Fotograficzny – InQbator 2018
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki
R E G U L A M I N

 

Organizatorzy
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne, „Galeria Ostrołęka” Ostrołęckiego Centrum Kultury.

 

Cele konkursu
- promocja festiwalu teatrów
- upowszechnianie fotografii
- propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego
- stworzenie dokumentacji kolejnej edycji festiwalu

 

Zasady i warunki uczestnictwa
Każdy może zgłosić do konkursu 6 fotografii w każdej kategorii;
‑ Pliki w rozdzielczości do Internetu (dłuższy bok 800 pix.) każdy podpisany godłem (dotychczas nie używanym) i numerem zgodnym z kartą zgłoszenia należy przysłać na adres: gokonkursyfot@wp.pl
- Ponadto, warunkiem dopuszczenia zdjęć do konkursu będzie dostarczenie (w kopercie opatrzonej godłem z dopiskiem „InQbator 2018) płyty CD ze zdjęciami w dużej rozdzielczości
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem, na adres: Galeria Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka do dnia 01 X 2018 roku
- Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami (zawierać spis prac wraz z ich opisami)
- Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie załączając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Kategorie:
I. Spektakle teatralne (do oceny jury dopuszczone zostaną zdjęcia tylko z tych spektakli, na których nie było zakazu fotografowania)
II. Wokół festiwalu

 

Terminarz konkursu:
- do 1 października 2018 r. nadsyłanie prac i kart zgłoszenia
- 5 października - obrady jury
- 10 października - powiadomienie laureatów i prezentacja nagrodzonych prac na stronach     internetowych Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i Ostrołęckiego Centrum Kultury
- koniec października, na zakończeniu X Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii - wręczenie nagród laureatom konkursu podczas wernisażu w „Galerii Bezdomnej”.
- wystawa pokonkursowa w trakcie kolejnej edycji festiwalu InQbator.

 

Organizatorzy konkursu powołają jury, które:
- zakwalifikuje prace do konkursu
- przydzieli nagrody
- zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową.

 

Nagrody w każdej z kategorii:
I miejsce – 300 PLN
II miejsce – 200 PLN
III miejsce – nagrody rzeczowe wartości ok.150 PLN
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatorów.

 

Bliższych informacji na temat konkursu udziela - Jolanta Góralska tel. 297643954

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

© 2019 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam