POŻEGNANIE 19 Lutego 2014

Ze smutkiem żegnamy Ś.P. Mariannę Michalską wieloletniego pracownika i działacza kultury, niezapomnianą solistkę Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie". Rodzinie i Przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje.
Nabożeństwo żałobne odbyło się 20 lutego o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego (klasztor), po czym nastąpiło wyprowadzenie na cmentarz miejski.

 

Tak pisał o Niej Bernard Kielak:
(...) Pochodzi ze wsi Brzozowy Kąt koło Czarni, gdzie urodziła się 16 stycznia 1930 r. (...) Od najmłodszych lat miała bezpośredni, rodzinny kontakt z najlepszymi przykładami tradycyjnego folkloru puszczańskiego. Kontakt ten i wrodzone umiejętności pozwoliły jej już od lat szkolnych stać się artystką ludową w dziedzinie śpiewu i tańca ludowego.

Szkołę podstawową ukończyła z Brzozowym Kącie, następnie pracowała w gospodarstwie rodziców. W 1954 r, wyszła za mąż za Zdzisława Michalskiego. W 1957 r. przeprowadziła się do Ostrołęki a w 1961 r. podjęła pracę w Powiatowym Domu Kultury. W PDK pracowała do 1970 r. kiedy to przeszła do Zakładowego Domu Kultury Ostrołęckich Zakładów Celulozowo- Papierniczych. Mimo różnych reorganizacji, zmian nazwy i przekształceń tej instytucji z domem kultury w Ostrołęce - Wojciechowicach związana była przez ponad 20 lat.

Działalność artystyczną rozpoczęła w reaktywowanym w 1948 r. zespole regionalnym „Czarnia”. Wraz z zespołem, w którym zarówno śpiewała jak i tańczyła, bardzo często występowała na różnych uroczystościach lokalnych, powiatowych a nawet na terenie innych województw. Na przemian ze swa siostrą Władysławą tworzyła wspólnie z Tadeuszem Samslem jedną z najlepszych par tanecznych. Ścisły związek z zespołem z Czarni trwał do 1957 r., tzn. do chwili zmiany miejsca zamieszkania. Jednakże Marianna Michalska całkowicie nie zerwała kontaktu z Czarniakami. W miarę potrzeb - znaczniejszych występów czy dalszych tras koncertowych - włączała się do pracy tego zespołu. Posiadana wiedza i uzdolnienia tradycyjne sprawiły, że była jedną z głównych artystek, które prezentowały tradycyjne sposoby wykonywania tańców kurpiowskich dla prowadzącej badania na ten temat p. Grażyny Dąbrowskiej z Instytutu Sztuki PAN.

Z zespołem w Czarni współpracowała do 1961 r. W tymże roku została członkiem zespołu regionalnego prowadzonego przez Stefana Mrowińskiego przy Powiatowym Domu Kultury w Ostrołęce.

O występach w PDK p. Michalska mówiła tak: „Występowaliśmy wtedy praktycznie co niedzielę i to na terenie całego powiatu, głównie w szkołach, ale też w różnych wioskach; nie było bez naszego zespołu żadnej imprezy kulturalnej, żadnej większej uroczystości a przecież w Warszawie również występowaliśmy bardzo często”.

W chwili tworzenia się przy Zakładowym Domu Kultury OZCP ludowego zespołu artystycznego „Kurpie” bez mała cały zespół PDK- u wszedł w skład „Kurpi”.

Z zespołem „Kurpie” związana jest niemal od ćwierćwiecza. Poważną część programów tego zespołu, jak i poprzednich zespołów, zajmowały pieśni wykonywane przez Mariannę Michalską. O jej umiejętnościach śpiewaczych, czystym i silnym głosie, walorach artystycznych pieśni świadczą nagrody zdobywane na różnych imprezach folklorystycznych. Jako przykład można podać nagrodę indywidualną na III Festiwalu Zespołów Regionalnych ZZ Chemików w Jeleniej Górze w 1968 r., na następnym takim festiwalu w Grudziądzu w 1971 r. zajęła II miejsce w kategorii śpiewu, V Folkloriada Chemików przyniosła jej nagrodę honorową, liczne nagrody zdobywała na kolejnych Międzywojewódzkich Przeglądach Kapel Ludowych, Zespołów Śpiewaczych. Gawędziarzy Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kolnie(1979r., 1980 r., 1983 r.) do tego dochodzą nagrody zdobywane na festiwalach festiwalach Kazimierz Dolnym n. Wisłą, Płocku i wielu innych.

Wieloletnia działalność artystyczna Marianny Michalskiej została uhonorowana odznaczeniami resortowymi i państwowymi. W 1975 r. otrzymała Srebrna Odznakę honorową Związku Zawodowego Chemików, a w 1980 r. - Złotą Odznakę tego Związku, w 1978 r. przyznano jej Brązowy Krzyż Zasługi zaś w 19786r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Poza tym jest posiadaczką odznak „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” (1979) i „Zasłużony Działacz Kultury” (1984).

Talent artystki podziwiali nie tylko mieszkańcy naszego kraju. Wraz z Zespołem „Kurpie” odbyła kilka tournee zagranicznych - trzykrotnie występowała w byłym Związku Radzieckim, a także we Włoszech i byłej Czechosłowacji. 

Bernard Kielak - "Artyści ludowi województwa ostrołęckiego" cz. II Folklor, Ostrołęka 1993

 

posłuchaj nagrania p. Marii Michalskiej wykonanego w 1999 roku przez p. Mariusz Zaczkowskiego - "Leć głosie po rosie..."

© 2019 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam