OCK poszukuje pracownika 17 Stycznia 2020

Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko sekretarki
w wymiarze pełnego etatu.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV oraz listu motywacyjnego w sekretariacie OCK do dnia 31.01.2020 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
- biegła obsługa komputera (EXEL, WORD, POWER POINT);
- wykształcenie wyższe.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole;
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność;
- wysoki poziom kultury osobistej.

3. Zakres obowiązków na stanowisku sekretarki:
- organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, w tym korespondencji;
- organizacja zaopatrzenia na materiały biurowe;
- przyjmowanie zleceń na usługi plakatowania;
- tworzenie profili OCK i prowadzenie korespondencji na internetowych profilach społecznościowych;
- przekazywanie informacji o działalności OCK portalom internetowym;
- dbałość o estetykę sekretariatu i pomieszczeń przyległych;
- poszukiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć realizowanych przez OCK oraz sporządzanie wniosków, monitorowanie procedur i terminów ich składania do jednostek i organizacji finansujących;
- wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z funkcjonowaniem OCK.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ostrołęckie Centrum Kultury dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej.
 

© 2020 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam